martes, 2 de septiembre de 2008

MOCIÓN SOBRE A ILEGALIDADE DA VIXENCIA DE CERTOS CONTRATOS ASINADOS POLA ALCALDÍA

Que tempos aqueles...

O 2 de maio do ano 2000 o Concello de Teo contrata por un ano, con carácter prorrogable, un servizo de asistencia xurídica [...] Nestas mesmas datas o Concello de Teo contrata un servizo de asesoría ou asistencia Xurídico-urbanística, coa mesma empresa e por un importe económico similar. [...]
Consecuentemente, a Alcaldía do Concello de Teo, pese ás críticas que XXXX fixo en repetidas ocasións aos mecanismos de contratación (e moi especialmente á contratación desta persoa), non só renovou a vixencia do contrato repetidamente, senón que o mantivo e o prorrogou en condicións de manifesta ilegalidade (polo menos a partir de maio de 2004) [...] Por desgracia, este non é o único caso.
[...]

En consecuencia, o Grupo Municipal do XXXX PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
1. Cumprir a lei. Interromper, de inmediato, calquera tipo de servizo prestado ao Concello por calquera empresa en base a un contrato xa sen vixencia e sen posibilidade de prórroga.
2. Censurar a actuación política da Alcaldía e do Grupo de Goberno do Concello de Teo por ter permitido estas manifestas ilegalidades
3. Cubrir os servizos municipais que sexan precisos no futuro mediante unha convocatoria pública, en libre competencia entre todas as empresas capacitadas e con vontade de facelo, nun proceso transparente e con garantías,

En Teo, a 15 de xullo de 2005
Asdo.:

Rafael Sisto Edreira
Concelleiro

Sen comentarios...

1 comentario:

Anónimo dijo...

Que ocorre neste concello, existen veciños de primeira división e veciños de terceira rexional, aos veciños de Cacheiras apoianos a morrer, contra vento e marea, e en cambia hai veciños como os da Ramallosa que están con verdadeiros problemas e ninguén os axuda... a ver ser facemos algo...

http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=4&idEdicion=995&idNoticia=338774

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2008/09/03/0003_7107986.htm