jueves, 21 de agosto de 2008

Subvencions a Cementerios: ¿oportunismo?

Non sabemos como enfocar o asunto das subvencións ás entidades que levan cementerios (como o xa famoso de Cahceiras) que acaba de saír:

Subvencións ás entidades promotoras de cemiterios veciñais

19/08/2008

O Concello aprobou unhas bases para conceder as subvencións municipais, de acordo cos principios de obxectividade, publicidade, libre concorrencia e igualdade, para a realización de actividades relacionadas coa creación, conservación, mantemento, coidado, reparación ou ampliación de cemiterios de titularidade non municipal no concello de Teo.


http://concellodeteo.com/eadministracion/convocatoria.php?id=39&lg=gal


Van dirixidas a os padroados de cemiterios, as asociacións de propietarios e as asociacións veciñais ou parroquiais. Levan unha partida de 28.000 €. ¿Non é un pouco mosqueante que se aproben xusto en medio da polémica do cementerio de Cacheiras? Tendo en conta que só hai 20 días para presentarse (estamos en agosto!) dos que xa pasaron 4... e que hai que facer as actuacións antes do 30 de novembro...
Nós poñemos os datos; vós, os comentarios.

1 comentario:

Anónimo dijo...

as subvencions convocaronse antes da polemica se non lembro mal o que non sei e si se podera presentar piedra...